Asociacion de Gaiteiros Galegos

Gaiteiros galegos
Inicio
O vindeiro domingo 23 de abril terá lugar a Asemblea Xeral Ordinaria do 2006. Este ano terá lugar a partir das 9:30 na Sala Mozart do AUDITORIO DE GALIZA, sito na Avenida do Burgo das Nacións s/n, na cidade de Santiago de Compostela.
A asemblea terá a seguinte orde do día:
1. Lectura e aprobación se proceder das actas anteriores (24 de abril de 2005).
2. Informe das actividades realizadas.
3. Aprobación do estado de contas do ano 2005.
4. Rogos e preguntas.