Asociacion de Gaiteiros Galegos

Gaiteiros galegos
Inicio / Novas / AGG / Fins e usos do Portal

Fins e usos do Portal

AGG
Ante certas peticións de algúns asociados para a publicación, na sección de novas deste portal, de eventos que non teñen nada que ver coa música tracidional galega, a comisión encargada da edición do mesmo co respaldo da Xunta Directiva da Asociación de Gaiteiros Galegos, quere manifestar o seguinte:

1º O portal da AGG nace como un vehículo de comunicación da AGG cara aos seus asociados e cara ao mundo.

2º O fin que persegue a AGG e que está reflexado, entre outros, nos seus estatutos é a defensa e divulgación da música tradicional galega.

3º A comisión encargada da edición de Portal e a Xunta Directiva da AGG teñen en conta e respectan calquera manifestación cultural non galega ao tempo que entenden que estas teñen que ter outras canles de difusión.

Por todo o dito anteriormente, a comisión de edición e a Xunta Directiva da AGG rogan aos usuarios do portal que remitan novas que se cingan exclusivamente ao contido do portal.

Asi mesmo aproveitan para agradecer a tódolos usuarios a súa colaboración que mantén viva esta sección e o portal enteiro.