Asociacion de Gaiteiros Galegos

Gaiteiros galegos

Os Xuncos

Penatoares,6 - 3º A

Lalín - Pontevedra

Teléfono: 639 013 529 / 986 783 135

e-mail: osxuncos@yahoo.es

Web: http://www.lalin.org/xuncos

O grupo Os Xuncos de Santiso creouno Plácido Rozas en 1978.

A música da gaita é unha primavera de mel, divina e humana. "Gaitiña que levas o verde dos xuncos nas túas muiñeiras de ti escoito os cantos do ceo".